Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot towaru

Towary zamówione za pośrednictwem mamyniskieceny.com podlegają zwrotowi zgodnie z zasadami:     
 1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki za pośrednictwem Apteki internetowej nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece internetowej z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Jest to zgodne z art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271.
 2. W przypadku innych towarów zakupionych za pośrednictwem Apteki internetowej niż wymienione powyżej, wyłącznie Kupującemu (Klientowi) będącemu jednocześnie  Konsumentem przysługuje  czternastodniowy termin odstąpienia od umowy bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny, liczony  od dnia odebrania zamówienia. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik  nr 1 do Regulaminu i przesłać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@mamyniskieceny.com lub pisemnie na adres: Apteka Mamy Niskie Ceny ul. Nadbystrzycka 8, 20-618 Lublin.

 4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie do apteki zakupionego towaru w stanie niezmienionym (w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Całkowite koszty przesyłki ponosi Kupujący. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.

 5. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka  Mamy Niskie Ceny ul. Nadbystrzycka 8, 20-618 Lublin z dopiskiem Zwrot Towaru. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 6. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Apteki, Apteka internetowa zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta wpłaty za dokonane zamówienie bez kosztów odesłania towaru pod wyżej wskazany adres. Zwrot płatności dokonywany jest przez Aptekę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zwrotu. Apteka wykorzysta ten sam sposobu zwrotu zapłaty, jakiego użył Konsument opłacając zamówienie.

 7. Przypominany, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których:
  • Przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta w opisie towaru do którego klient miał dostęp składając zamówienie.
  • Przedmiotem umowy są środki kosmetyczne, higieniczne, pielęgnacyjne, . które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi.
  • Przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

 

Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia od umowy

pixel